Jumat, Mei 25, 2018

PSALLO 84 "JIWAKU TERBUKA"
Jiwaku terbuka
Bagi-Mu Tuhan
Slidiki, nyatakan
Sgala perkara
Singkapkan semua
Yang terselubung
Supaya ku layak
Di hadapan-Mu Tuhan


Subscribe ke channel ini