Senin, Juli 09, 2018

IR. NIKO NJOTO RAHARDJO "YA TUHAN PUNYAMULAH"VERSE

Ya Tuhan punyamMulah 
Kebesaran dan kejayaan
Ya Tuhan punyaMulah
Kehormatan kemasyuran dan keagungan
Segala yang di langit dan yang di bumi
KepunyaanMu

CHORUS

Hosana bagi Sang Raja
Hosana di tempat yang maha tinggi
Hosana hosana
Hosana bagi Dia

Subscribe ke channel ini