Sabtu, Juli 14, 2018

LAGU ROHANI BATAK "MARLOJONG AU TU HO"Sai Mauas rohangku tu Ho o Jesus
Songon ursa malungun tu mualMu
Songonima siholhu tu Ho debataku
Andingan ma boi tataponku Ho Tuhan

Reff:

Marlojong au tu Ho hululu Tuhan
Naeng huida bo hiMi
Sai mauas au tu Ho
Mabaor di ngolungki
Marlojong au tu Ho Hupaima Tuhan

Sai hupaima Ho Tuhan
Holan Ho sai hodo gogoku
Pos rohaku raphon Ho JesusSubscribe ke channel ini