Selasa, Januari 15, 2019

Lirik Lagu Batak Asa Denggan Ngolum

Lirik Lagu Batak


Lirik Lagu Batak Asa Denggan Ngolum

Unang ho mangapian
Mida akka namora
Akka nasangap akka na gabe
Nang na maruma

Burjuhonma
Mangula angka siulaonmi
Asa denggan ngolum


Unang ho sai holsoan
Molo ponjot roham ganggu roham
Ingot tontong lao martangiang
Anggiat ma sai dipasaut
Ma pinarsittami
Asa denggan ngolum

Molo sai dituktuhi
Ho sai nabukkaonna
Do molo dituktuhi
Ho sai sai dipaula
Do molo dituktuhi ho
Sai sai dipaula do,
Molo dituktuhi ho
Sai dipaula do
Unang ho mabiar hu

Unang ho mabiar hu
Mangulu diportibi na mangilas ho
Hamu ale amang inang
Hamu ale amang inang
Ganjang dope nang sidalanan
Godang dope nang siulaon

Bereng ma akka pidong
Namartonga-tonga di langit i
Boi do mangolu
Ia ho ale boasa sai holsoan

Ula ma ulaonmi
Asa denggan ngolumi

Subscribe ke channel ini