Selasa, Januari 15, 2019

Lirik Lagu Batak Pegang Gotting Abang - Trio PalomaLirik Lagu Batak Pegang Gotting Abang - Trio Paloma

Dua hali gotilon do nian Dibagasan si sataoni
Tung so hutagam do, boi hita on inang
Manuhor Honda, lao dalan dalanta
Tung so hutagam do, boi hita on inang
Manuhor Honda bebek, lao dalan dalanta
Pegang gonting abang inang, abang dang pargeok
Pegang gonting abang inang, abang dang pargeok

Tutu maho na malo dainang
Mangholitho di parhepengoni
Naotik I inang, dipahippu ho do
Sangap do au inang, dibahenho
Naotik I inang, dipahippu ho do
Sangap do au inang, dibehanko


Pegang gonting abang inang, abang dang pargeok
Pegang gonting abang inang, abang dang pargeok

Solu ni sabulan, mangaliati tao toba
Ingot do ho inang, di poda ni natua tua
Tutu ma ho inang, tutu ma ho boru ni raja
Malo do ho inang, malo do ho manuhut roha
Sude pangalahom, siingoton do inang
sude pangalahom-si tiruon do inang
Pegang gonting abang inang, abang dang pargeok
Pegang gonting abang inang, abang dang pargeok.

Subscribe ke channel ini