Kamis, Februari 14, 2019

KJ. 287B - SEKARANG BRI SYUKUR


VERSE 1

Sekarang b'ri syukur, hai hati mulut, tangan!
Sempurna dan besar segala karya Tuhan!
Dib'riNya kita pun anug'rah dan berkat
Yang tak terbilang, t'rus, semula dan tetap.

Subscribe ke channel ini