Sabtu, Februari 16, 2019

Lirik lagu Batak Dijou Au Mulak

Lirik Lagu Batak

Judul : Dijou Au Mulak.
Voc. Vico Pangaribuan.Lirik lagu Batak Dijou Au Mulak


#

Sian na dao hubege do sada ende.
Tarsangon na mangaddung-addung inang.
Manganddungion au parjalangi.
Borngin mao tamgos tarlungun-lungun inang.

Dijou au mulak inang.
Da tu Rura Silindung.
Disi do paimahon inang.
Da na lambok malilung.

##
Mancai hancit jala ngotngot mansai porsuk.
Jala dangol do andungi begeon inang.
Dirusuki dibolai ate-ate.
Dibagasan hilalaon amang da inang.

Na lao na mulak inang.
Da tu Rura Silindung.
Asa gira huida inang.
Da na lambok malilung.

Hundul au inang pual-pualon.
Jongjong au inang naso sambopon.
Mata da inang sora tarpodom.
Binaen ni sidangolon da inang.

### 
Di Baheni au marhabong-habong au.
Tarsongon lali habang au da inang.
Tongkin on dope au lao abang.
Manalpuik angka dolok rura inang.

Na lao ma au habang inang.
Da tu Rura Silindung.
Asa gira huida inang.
Da na lambok malilung.

Subscribe ke channel ini