Kamis, Maret 28, 2019

Lirik lagu BE 200 - DI SURGO DO ALEALENTA


VERSE 1

Di surgo do alealenta na burju roha situtu
Ndang piga di banua tonga donganta na tongtong burju
Antong tabaen ma Jesus i, tongtong alealenta i.

VERSE 2

Na meoleol songon arung do dongan na di tano on.
Na hot do Jesus na sumurung, donganna pe hot do tongtong.
Antong tabaen ma Jesus i, tongtong alealenta i.

VERSE 3

Sai marpambuat angka dongan di holong ni rohaNa i
Hape ianggo so dapotan bolong do parsaoranna i
Antong tabaen ma Jesus i, tongtong alealenta i

VERSE 4

Humophop hita do tinaonNa, na bernit i di Golgata
Sude dosanta pinorsanNa pasaehon i tu Debata
Antong tabaen ma Jesus i, tongtong alealenta i

VERSE 5

Sai dingkan hita do rohaNa, sintong do parsaoranNa i
Manongtong holong ni rohaNa, di nasa na niainNa i.
Antong tabaen ma Jesus i, tongtong alealenta i

VERSE 6
O Jesus alealenami, sai tiop tangannami be.
Tongtong rajai ma rohanami, tu surgo togu hami be.
Di si ma hot parsaoran i, saleleng ni lelengna i.

Subscribe ke channel ini