Rabu, April 10, 2019

Lirik lagu BE 12 - DIPUJI ROHANGKON DO HOVERSE 1

Dipuji rohangkon do Ho Jahowa, Tuhanki
Huhut hubaritahon do Sude pambaenanMi

VERSE 2
Huboto Ho do mual ni Na denggan sasude
Dilehon Ho do sian i Godang di hami be.

VERSE 3
Ai aha ma adong hian di hami na lea?
Sude dilehon Ho nian O Tuhan Debata

VERSE 4
5Ai Ho do na margogo i Sitompa sasude
Ho do na pangoluhon i Nang marmuduhon pe.

VERSE 5
Di langit ni langitan i na hembang songon haen
Marriburibu bintang i Tung ise do mambaen?

VERSE 6
Tung ise do na basa i Manatap hita be
Na pabornokhon hauma i Parngolu di sude?

VERSE 7
Gok eme angka sopo i Tung ise do mala
Nang sasude bohalta i Nda Tuhan Debata?

VERSE 8
I ma tutu, o Debata Dilehon Ho sude
Ai Ho do na tongtong basa Manumpak jolma i.

VERSE 9
Dipinsang Ho pe hami on Dibahen dosa i
Sai dipalambas Ho tongtong Roham na denggan i

VERSE 10
Ai molo marsak rohangki Dibahen dosa i
Mura do mulak rohaMi Manesa salangki

VERSE 11
Diapul Ho do sasude Na marsak roha i
Diduduk Ho iluna i Tu parningotanMi

VERSE 12
Sai disarihon Ho sude Di hasiangan on
Tu daging nang tu tondi pe Panongos Ho tongtong

VERSE 13
Antong boasa ma tungki Ho ale tondingki?
Haposi ma Debatami Sitompa sasude

VERSE 14
Ndang dung marsala Debata Tu ginomgomNa i
Ai manang dia pe dibaen Denggan ujungna i.

VERSE 15
Antong pasombu Debatam Mambaen ture langkam
Asa tongtong sonang rohaM Timbul dohot tuam.

Subscribe ke channel ini