Selasa, April 09, 2019

Lirik lagu BE 244 - BINSAN RO ASI NI ROHA


VERSE 1
Haburjuhon ma mangalo, hajahatonmi sude
Tagan songgop asi roha, ni Tuhanta i dope

VERSE 2
Alo, ai gogot do dalan na hopit bahalna i
Tinggal do di hamagoan na so lao tu surgo i

VERSE 3
Alo, asa lam ro ringgas pasadahon rohami
Tu Tuhanta Jesus Kristus sai tundalhon dosa i.

VERSE 4
Sai gogoi ma martangiang, tu Tuhanta Jesus i
Unang ho marpansadian, borngin nang arian i.

VERSE 5
Ia monang ho sahali, manaluhon dosa i
Unang olo ho mansadi, tagam ma donganna i.

VERSE 6
Ai saleleng tainganhon, hasiangan on dope
Na so holang do jagaon, dosa, roha, daging pe.

Subscribe ke channel ini