Rabu, April 10, 2019

Lirik lagu BE 62 - HALALAS NI ROHA GODANG


VERSE 1
Halalas ni roha godang, na hubaritahon on.
Nunga tubu Sipalua di hita jolma on.
Hasangapon di Debata, laos dame, dame, dame ma di jolma.
Lomo ni roha ni Debata do hita jolma on.

VERSE 2
Ai saborngin on do binsar bintang di na holom i.
Sumondangi hagolapon, na di rohanta i.
Hasangapon di Debata, laos dame, dame, dame ma di jolma.
Lomo ni roha ni Debata do hita jolma on.

VERSE 3
Tuhan Jesus hadomuan, na disuru Debata,
Na pasaehon sude dosa di dolok Golgata.
Hasangapon di Debata, laos dame, dame, dame ma di jolma.
Lomo ni roha ni Debata do hita jolma on.

VERSE 4
Sai sondangi ma rohangku, ale Tuhan Jesus i.
Asa dohot au maruli, di hatutubuMi
Hasangapon di Debata, laos dame, dame, dame ma di jolma.
Lomo ni roha ni Debata do hita jolma on.

VERSE 5
Halalas ni roha godang sai songgopi rohangkon
Asa dohot au ummalo mamuji goarMi
Hasangapon di Debata, laos dame, dame, dame ma di jolma.
Lomo ni roha ni Debata do hita jolma on.

Subscribe ke channel ini