Selasa, April 09, 2019

Lirik lagu BE 100 - BONGOTI MA ROHANGKU


VERSE 1
Mardongan olopolop manaek Tuhanta i,
Jinangkon ni na torop surusuruan i.
Antong nang hita pe tapuji ma Tuhanta
Marendeende hita, marolopolop be.

VERSE 2
Na mulak do Tuhanta tu habangsaNa i
Tu lambung ni AmaNa di siamunNa i.
Disomba sasude na di banuaginjang
Tuhanta i na monang ro sian tano i.

VERSE 3
Tatimbang ma lapangna umbaen na songon i
Ai naeng ma dohot hita tumopot surgo i
Antong taingot ma ianggo Tuhan Jesus
Ibana do patulus nidok ni Debata.

VERSE 4
Ditaon do hamatean, humophop hita on
Pature pardalanan na sian tano on
Manogu hita be tu lambung ni AmaNa
Disi diadopanNa naeng sahat sasude.

VERSE 5
I pe ringgas ma hita, mangalo dosa i
Manggotap roha daging nang hajahaton pe
Tahalungunhon be Tuhanta na di ginjang
Ibana do na monang i ma tatiru be.

VERSE 6
O Jesus Tuhannami, asi ma rohaMi
Sai sesa dosanami palua hami be.
Pamasuk hami on tu hangoluan sogot
Sai loas hami dohot mamuji Ho tongtong.

Subscribe ke channel ini