Selasa, Maret 26, 2019

Lirik lagu BE 131 - BATANG AEK USEHONONKUVERSE 1
Batang aek usehononku, ninna Debatanta i
Ingkon bornok bahenonku, tano na mahiang i
Parhorsihan sasude, ingkon gabe porlak be.

VERSE 2
Sai lambas dope na hasang, ala hona toru i
Israel dope na jalang, sian Mesiasna i
Nang sipelebegu pe, na mansai torop dope.

VERSE 3
Ingkon jumpang do hataNa, ai burju do Tuhan i
Ingkon saut pinarbagaNa, naeng sangap goarNa i.
Ingkon do tandaon ni, nasa bangso Tuhan i.

VERSE 4
Ala ni ringgas ma hita, mangarahon dongan i
Tapaborhat ma Pandita, tu sude na lilu i
Asa bongotonna be, hasonangan i muse

VERSE 5
Nang leleng so marparbue, na tahalojahon i
Unang olo be mandele, hita na porsea i.
Na marhabengeton i do dapotan tumpal i.

VERSE 6
Sai tangihon, ale Tuhan, pangidoannami on
Sangkapnami ma patulus, gok ma baen portibi on
Dohot hasangaponMi, sai pararat hataMi.

Subscribe ke channel ini