Selasa, Maret 26, 2019

Lirik lagu BE 138 - NGOT MA HO DIJOU SOARA


VERSE 1

Sada parsigantunganta
Na mate i humophop hita
Tobusta do mudarNa i.
Jesus Ho do Tuhannami
Ho ma tongtong nampuna hami
Pinarhamaol ni rohaMi
Pature hami on, baen sangap mi tongtong,
Sai sondangkon ma bohiMi na basar i
Tu hami angka donganMi

VERSE 2

Raja na marhasangapon mansai bidang do sisabion,
Hape otik do naposoM. Suru ma torop Pandita,
Angka na ringgas marjamita, tu bangso na di tano on.
Togihon i sude, tu surgo i muse, ai martua.
Do halak i, pinillitMi, tu hasampuran rea i

Subscribe ke channel ini