Selasa, April 09, 2019

Lirik lagu BE 127 - LAM GOGO


VERSE 1
Lam gogo, lam gogo, lam gogo mardalan ho,
Sion tu banuaginjang, nang satongkin unang so,
PalitoM baen marsinondang, di na tiur i mardalan ho
Lam gogo, lam gogo.

VERSE 2
Taon nama, taon nama, Sion taon na hansit i;
Insakhinsak, pangunjunan, unang habiari i.
Tatap tumpal hangoluan, pangarsahi ni sibolis i
Taon ma i, taon ma i.

VERSE 3
Tundal ma, tundal ma, tundal ma portibi on
Hasangapon diparbaga, Unang tatap tano on
Unang somba naganaga, halilian na binaenna i
Tundal i, tundal i.

VERSE 4
Uji ma, uji ma, Sion uji tondi i, angka na pajujujuju
Ho mambahen dosa i sai ihuthon ma Tuhanmu
Nang na tigor, nang na geduk i.
Uji i, uji i.

VERSE 5
Torus baen, torus baen, Sion torus baen rohaM
Mamingkiri hasonangan, na binaen ni DebataM
Unang tondong hamagoan Sion manimbangi dalanmi
Torus baen rohami.

VERSE 6
Pangke ma, pangke ma, pangke ma gogom sude,
Patandahon haholongon ni roham di Jesus i
Na mangoli ho, o Sion mangoloi sude patikNa i
Pangke ma gogomi

VERSE 7
Tiop ma, tiop ma, Sion tiop burjuMi
Sai tongtong ma ho manggogo mandopangi musumi
Ndang be dao ho sian surgo sai paujung paraloanmi
Burjumi tiop i.

Subscribe ke channel ini