Senin, April 22, 2019

Lirik Lagu Jawa Nawala

Lirik lagu Daerah Jawa.

Judul Lagu: Nawala.
Genre Lagu: Jawa, Pop.

Lirik Lagu Jawa Nawala

Wis tak tampa nawalane surasane uga wis mangerti
Warna-warna pamuwuse temahane bisa ndudut ati
Ngantiya tekan seprene saya gawe ewuh ing pambudi
Nggonku kirim wangsulane sing mesthine dhewekke ngenteni

Nora gampang sanadyan ta mung nulisa layang
Amrih padhang yen diwaca wong sing lagi nandang
Ora sepira wujude dirasakna abote kepati
Nawala mung dluwang wae diguwanga anggondheli ati

Subscribe ke channel ini