Senin, April 22, 2019

Lirik Lagu Jawa Ngelam Lami

Lirik lagu Daerah Jawa.

Judul Lagu: Ngelam Lami.
Genre Lagu: Jawa, Pop.

Lirik Lagu Jawa Ngelam Lami

Bawa Pucung:
Nadyan aku
Nora lali mring labuhmu
Kumledanging netra
Tiwas tiwas hanglam lami
Suwe suwe yen digagas gawe gela


Langgam:
Pancen ora disedya wong wis lali teka nyela-nyela
Katon kumledanging netra mula ati banjur melu krasa
Nadyan laliya wonge ora lali marang lelabete
Nalika padha tresnane ninggal bekti angel dilalekake
Suwe suwe yen digagas gawe gela ati
Wekasane tiwas tiwas anglam lami
Paribasan upami sambuk cilik kebacut nemahi
Sapa sing gelem nglakoni yen ditari tageh yen nyaguhi

Subscribe ke channel ini