Selasa, April 23, 2019

Lirik Lagu Jawa Welingku

Lirik lagu Daerah Jawa.

Judul Lagu: Welingku.
Genre Lagu: Jawa, Pop.

Lirik Lagu Jawa Welingku

Sumedhot rasaning atiku yen ora klakon uripku
Ora ngira ora nglegawa semana tegane atimu
Kembang melati kang tak sandhing
Saiki alum dadi garing
Kasaput panasing kasunyatan
Wekasan lebur dadi areng
Arume kembang kembang nalika semana
Tansah tak simpen sak jroning atiku
Saiki ilang sirna kesalat geni dadi awu
Welingku iki kang pungkasan
Tak suwun aja dibaleni
Muga muga bisa kasembadan dadiya priya kang sejati

Subscribe ke channel ini