Senin, April 22, 2019

Lirik Lagu Jawa Aja Sembrana

Lirik lagu Daerah Jawa.

Judul Lagu: Aja Sembrana.
Genre Lagu: Jawa, Pop.

Lirik Lagu Jawa Aja Sembrana

Ampyang gulane jawa ya mas ya
Pilih kacang apa klapa
Dadi wong lanang mbok aja sembrana
Aja sembrana


Glali jenange gula ya mas ya
Wong lali ora rumangsa
Sarwa-sarwi ngguyokake tingkahe
Suwe-suwe kok mangkelake


Adhuk dhik aku sing kleru
Aja dadi atimu
Durung-durung kowe wis nesu
Neng kali nggawa pancingan
Wong lali ora kelingan
Wong lali ora kelingan


Adhuh dhik aku sing luput
Ja pijer prengat-prengut
Wong ayu dadi semrawut
Sosor bebek disosor meri
Salahku dhewek mohon disori
Besuk-besuk nggak lagi-lagi


Manis gulane batu ja kleru
Sing dodol rupane ayu
Janji kemis mesti dadine setu
Yen kagol tak tinggal mlayu

Subscribe ke channel ini