Senin, April 22, 2019

Lirik Lagu Jawa Ali Ali

Lirik lagu Daerah Jawa.

Judul Lagu: Ali Ali.
Genre Lagu: Jawa, Pop.

Lirik Lagu Jawa Ali Ali

Bawa Dhandanggula:
Jenang gula glali aja lali
Ali ali niki sulih kula
Aja dianggep sepele
Kula mbotena melu
Amung ati tansah nggondheli
Yen dadi lara gela
Sedih rinten dalu
Ketok ketoken kewala
Nganti anti mbesuk apa bakal bali
Yen bali beja kula


Langgam:
Ngagema ali aliku pamrihe aja lali marang aku
Nadyan kula mboten melu mbesuke
Ngelingana lelabetku
Lamun embane cepaka emane amung tansah gawe cuwa
Iki embane kencana pamrihe tansah manggiha raharja
Yen nganti ilang mripate jarene nemahi rubeda
Yen nganti dinggo wong seje mbesuke wis mangsa bodhowa
Pilihanku mripat biru pamrihe mrih sulistya ingkang warni
Yen takon isi atiku mbesuke mrisakna ali ali

Subscribe ke channel ini