Senin, April 22, 2019

Lirik Lagu Jawa Mbah Dukun

Lirik lagu Daerah Jawa.

Judul Lagu: Mbah Dukun.
Genre Lagu: Jawa, Pop.

Lirik Lagu Jawa Mbah Dukun

Permisi mbah kula nuwun
Napa mriki daleme mbah Mangun
Sing kondhang dados dukun
Mertamba mesti mantun
Gadhah putri namine Atun


Kula mriki mbah estu badhe pados jampi
Jampi wuyung sanes jampi wudun
Pripun mbah pripun
Mbah dhukun kersa paring pitulung
Keng putra Atun kados kula nggih purun
mesthi enggal mantun

Permisi mbah simbah dhukun
terima kasih alias matur nuwun
sakit kula pun mantun
Diparingi Atun
Sak niki kersane kepripun


Kula niki mbah anake wong tani utun
Sugih beras sugih pantun
Pripun mbah pripun mbah dhukun
Ampun ngalamun
Dhuh adhuh adhuh pripun mbah niki tumbasanipun
Andhuk kalih sabun

Subscribe ke channel ini