Selasa, April 23, 2019

Lirik Lagu Jawa Anting Anting

Lirik lagu Daerah Jawa.

Judul Lagu: Anting Anting.
Genre Lagu: Jawa, Pop.

Lirik Lagu Jawa Anting Anting

Bawa Pocung:
Wujudipun
Namung alit gondhal gandhul
Mapan ing talingan, agemani para putri
Anting-anting jangkepe ngadi busana

Langgam:
Pi:
Ting-anting mbang cepaka tanda mata saka sliramu
Ting-anting tanda tresna lahir batin sineksen lintange luku
Ling-eling dek semana rembulane ketutupan mega
Gawe kekesing ati nganti-anti tekane si jantung hati
Pa:
Anting-anting dik kembang cepaka
Pi:
Wohing aren mbok ya eling dhek semana
Pa:
Emprit gantil menclok neng witing pari
Pi:
Tansah kumanthil ana jeroning ati
Pa:
Ali-ali dik emban kuningan
Pi:
Dilali-lali malah saya kelingan
Pa:
Manuk gemak menclok neng witing sawo
Pi:
Bareng penak ya mas ja ngona ojo ngono
Pa:
Ting anting mbang cepaka tanda mata uga tanda tresna
Ling eling dhek semana yen ra nyandhing rasane neng ati gela

Subscribe ke channel ini