Senin, April 22, 2019

Lirik Lagu Jawa Kadhung Tresna

Lirik lagu Daerah Jawa.

Judul Lagu: Kadhung Tresna.
Genre Lagu: Jawa, Pop.

Lirik Lagu Jawa Kadhung Tresna

Lamat wus katon tejane yen mbombrong katon mencrong
Adhuh wiragane sinawang tan amboseni
yen mboseni yen mbesengut
wimbuh patut nyata jatmika mrak ati 
Adhuh
Lestariya lan lila pisah serema
Nadyan bebasane kelingan godhong sak lembar
Nimas
Kaya wus koncatan rasa sengseming atiku
Pacakane sarwa asri jro batinku tansah kuwur
Eman
Wus lumayan amung nimas para ningsih

Subscribe ke channel ini