Senin, April 22, 2019

Lirik Lagu Jawa Kencana Katong Wingko

Lirik lagu Daerah Jawa.

Judul Lagu: Kencana Katong Wingko.
Genre Lagu: Jawa, Pop.

Lirik Lagu Jawa Kencana Katong Wingko

Ora kaya dhek semana katresnanmu pancen nyata
Anane mung tansah ngalembana ora nate gawe cuwa
Mula aku ya nimbangi tuhu tresna setya bekti
Tresnaku ora mung ana lathi nanging sateruse ati
Apa baya darunane seiki mung lamis wae
Katone wis ora nggape sasolahe mung tansah ngece
Adhuh gek kepriye tak rewangi lara lapa
Nanging yekti tanpa guna pancen sliramu wis ora tresna
Kencana mung katon wingka

Subscribe ke channel ini