Senin, April 22, 2019

Lirik Lagu Jawa Klinci Ucul

Lirik lagu Daerah Jawa.

Judul Lagu: Klinci Ucul.
Genre Lagu: Jawa, Pop.

Lirik Lagu Jawa Klinci Ucul

Bawa Gambuh:
Adhuh klinciku ucul
Mangka iku dadi katresnanku
Ngalor ngidul tepung gelang mung kecelik
Saiba bungah rasaku
Yen mulih bakal tak pondhong


Langgam:
Ngubengi kutha sak teruse ing desa desa
Marga aku anggoleki sing tak tresnani klinciku ucul
Lunga mangetan Surabaya terus nyang Bali
Mangulon lunga nyang Bandung ora ketemu
Terus aku nyang Jakarta 

Jebul ora ketemu adhuh klinciku aja mbeda aku
Terus bali nyang Semarang klinciku wus ana ing kandhang
Lha jebulane grusa-grusu keburu napsu
Wekasane montang-manting ragate akeh
Aku dhewe sing kebanting

Subscribe ke channel ini