Selasa, April 23, 2019

Lirik Lagu Jawa Kuncung

Lirik lagu Daerah Jawa.

Judul Lagu: Kuncung.
Genre Lagu: Jawa, Pop.

Lirik Lagu Jawa Kuncung

Cilikanku rambutku dicukur kuncung
Kathokku saka karung gandum
Klambiku warisane mbah kakung
Sarapanku sambel korek sega jagung

Kosokan watu neng kali nyeblung nengd kedhung
Jaman biyen durung ungsum sabun
Andukku mung cukup anduk sarung
Dolananku montor cilik saka lempung

Bis holobis kuntul baris
E gegere ra uwis uwis (2x)

Tanggal limolas padang jingglang bulane bunder seser
Aku dikudang mbesuk gedhe dadi dokter
Tanggal limolas padang jingglang mbulane bunder bunder
Bareng wis gede aku disuntik karo bu dokter

Hana caraka iki cerita data sawala jaman semana
Dijajah landa urip rekasa saiki merdika yo dha golek bandha

Subscribe ke channel ini