Selasa, April 23, 2019

Lirik Lagu Jawa Pripun

Lirik lagu Daerah Jawa.

Judul Lagu: Pripun.
Genre Lagu: Jawa, Pop.

Lirik Lagu Jawa Pripun

Janjine pripun kok ngantos setaun kirang langkungipun
Kula sesuwun ndika enget mring sedayanipun
Kabare pripun serat mboten ngentun
Sanak kadang dusun
Sedaya nggih rukun wancine matun para tani yutun
Mbenjang napa lih wangsul
Ampun ngantos disusul maknesi ponang gundhul
Ulate kok njegadul pikirane modhal madhul kono mung kendhangan dengkul
Nilarke dhusun kersane kepripun saya tageh lamun
Lha mbok nggih sampun wonten dhusun gesang sak wontenipun

Subscribe ke channel ini